जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, रौतहट

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
idd.rautahat@gmail.com मधेश प्रदेश, ‍गौर रौत्तहट

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रौत्तहटले रौत्तहट जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।