पूर्वाधार विकाश कार्यालय, धनुषा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
9806846196 idodhanusha@gmail.com मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम । https://idodhanusha.madhesh.gov.np/

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।