भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, सर्लाही

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
sarlahigwridd@gmail.com सर्लाही

यस मन्त्रालय मातहत रहेको भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाहीले सर्लाही र रौत्तहट जिल्लाको भूमिगत जल सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।