फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा मोवाइल नम्बर फोन नं इमेल
Deepak Kumar Das श्री दीपक कुमार दास सचिव ०४१-५९०६०२ mopid@p2.gov.np
Saroj kumar goit श्री सरोज कुमार गोईत सि. डि. इ. आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा ९८४९४६१०१७ erskgoit100@gmail.com
Er. Rajendra Das श्री राजेन्द्र दास इन्जिनियर जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा ९८४४१३३९०६ rajendradas244@gmail.com
Er. Hasmat Ansari श्री हसमत अंसारी इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा ९८४४३८४६२५ hasmatansari065@gmail.com
Mahendra Mandal श्री महेन्द्र मण्डल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५४०२९९३४ ०४१-५९०६०५ mandalmahendra738@gmail.com
Er. Binod Kumar Yadav श्री बिनोद कुमार यादव इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा ९८१६५२१७५८ yadavbinod7@gmail.com
श्री माधव देव श्री माधव देव इन्जिनियर जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा ९८६१०३२७२० dewmadhav@gmail.com
राजाराम मण्डल श्री राजाराम मण्डल शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८६२९१९७६५
निरकुमार विश्वकर्मा निरकुमार विश्वकर्मा कानून अधिकृत कानून/कर्मचारी प्रशासन शाखा 9808812060 mopidp2lawofficer@gmail.com
jyoti sah, engineer ज्योती साह इन्जिनियर सडक पुल शाखा 9862132147 sahjyoti2016@gmail.com
Bidur Subedi Chuin, 7th श्री विदुर सुबेदी चुई इन्जिनियर सडक पुल शाखा 9864431474 bidursubedichuin@gmail.com
summi mishra श्री सुम्मी मिश्र इन्जिनियर आवास तथा भवन शाखा 9861611699 summi.mishra2015@gmail.com
श्री विनय कुमार कर्ण श्री विनय कुमार कर्ण अधिकृत छैठौ कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५४०३०७६१
भानुभक्त ढुंगाना श्री भानुभक्त ढुंगाना अधिकृत छैठौ कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८४४२७५५४६ bhanubhaktadhungana2020@gmail.com
श्री अनिता राउत श्री अनिता राउत अधिकृत छैठौ कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८४४८१६८८३ ०४१-५९०६०९ rautanita333@gmail.com
श्री केवल कुमार दास श्री केवल कुमार दास सहायक पाचौं कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८१९६०५१०३ kdnepal2037@gmail.com
Sushil Kumar Mandal, C.O. श्री सुशिल कुमार मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८६४०३३०५० ०४१-५९०६६२ sushil.mopid@p2.gov.np
anil shrivastav श्री अनिल श्रीवास्तव सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५४०२१००९ sribastavanil@gmail.com
श्री हरि यादव श्री हरि यादव हलुका सवारी चालक कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८४४४३३६३४
श्री देवेन्द्र कुमार यादव श्री देवेन्द्र कुमार यादव हलुका सवारी चालक कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८६९९९८७१२
श्री संजीव महत्तो श्री संजीव महत्तो हलुका सवारी चालक कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८०७८७४४८८
श्री गरबा मण्डल श्री गरबा मण्डल कार्यालय सहयोगी कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८००८१६६७३
Simpee Kumari Sah श्री सिम्पी कुमारी साह कार्यालय सहयोगी सडक पुल शाखा ९८१२१३६६३३ simpeesah2020@gmail.com
sanjay kr. mandal श्री संजय कुमार मण्डल कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८०७८२७७९८ sanjaymandal644@yahoo.com
श्री सिकिन्दर यादव श्री सिकिन्दर यादव कार्यालय सहयोगी कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८१७६७९८८७
श्री रुपा महत्तो श्री रुपा महत्तो कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय ९८०४८३१९०९ ०४१-५९०६६४ rupa.mahato123@gmail.com
श्री संजीव मेस्तर श्री संजीव मेस्तर कार्यालय सहयोगी कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८१६८३१५९४