जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, सिराहा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
divisionsiraha@gmail.com

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिराहाले सिराहा जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।