जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, धनुषा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
idddha321@gmail.com मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम ।

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाले धनुषा जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।