शहरी विकाश तथा भवन कार्यालय, पर्सा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
udboparsa@gmail.com

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साले बारा र पर्सा जिल्लाको शहरी विकास एवं भवन निर्माणका कार्यहरु हेर्ने गरेको छ । साथै यसले संघीय सशर्त कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयन गर्न यस कार्यालयको भूमिका रहेको छ ।