शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना पेश गर्ने बारे । ०७७/०७८ 12/08/2020 - 15:24
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । ०७६/०७७ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।.pdf 05/13/2020 - 14:47
योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरि दिने सम्बन्धमा । ०७६/०७७ 05/10/2020 - 12:37
आ.व.०७७-७८ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा । ०७६/०७७ 05/05/2020 - 19:52
विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा । ०७६/०७७ विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा ।.pdf 05/05/2020 - 19:49
मन्त्रालय संचालन सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ 04/15/2020 - 15:54
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ 10/23/2019 - 11:05
घर भाँडामा लिने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ 10/01/2019 - 12:17
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf 08/13/2019 - 12:00
माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सूचना ! ०७६/०७७ माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सम्बन्धमा_0.pdf 06/19/2019 - 13:49
रकेट, सुधारीएको फलामे चुलो जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 17:18
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना_0.pdf 06/11/2019 - 16:49
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:47
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:42
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 16:41
धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:41
धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि निवेदन नमूना ०७६/०७७ धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि निवेदन नमूना.pdf 06/11/2019 - 16:12
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf 04/23/2019 - 14:41